Kontakt

Radi Vám pomôžeme pri výbere správneho riešenia v oblasti zvuku, akustiky a audiovizuálnych riešení.
NAPÍŠTE NÁM
MediaTech sídlo spoločnosti

Akustické riešenia: akustika@mediatech.sk

Projekty a realizácie: projekty@mediatech.sk

Prenájom techniky: rental@mediatech.sk

Obchodné oddelenie: sales@mediatech.sk

MHD

linky č. 50, 66, 78, 96, 196
zast. Maximiliána Hella

GPS

48°9’38.05″N
17°9’47.06″E

IČO/DIČ

IČO: 35772581
IČ DPH: SK2021488568

OR SR

Spoločnosť MediaTech je zapísaná v OR Okresného súdu BAI, oddiel: Sa, vložka 5405/B

Meno a priezvisko

E-mail (povinné)

Telefón

Mesto

Uveďte detailnejšie informácie týkajúce sa Vašej žiadosti

Dotazník spokojnosti zákazníka

Važeny zákazník,

ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste prejavili spoločnosti MediaTech Central Europe zaslaním Vašej objednávky. Veríme, že Vaša objednávka bola doručená včas a v požadovanej kvalite. V rámci zlepšovania našich služieb by sme Vás chceli požiadať o ohodnotenie našej práce a prípadné zaslanie návrhov a pripomienok na ich skvalitnenie, za čo Vám vopred ďakujeme.

Hodnotenie od 1-najhoršie po 5-najlepšie

Rozsah a kvalita podávaných informácií:

 1 2 3 4 5

Dodržanie termínu dodávky:

 1 2 3 4 5

Rýchlosť dodávky:

 1 2 3 4 5

Prístup obchodníka, pokiaľ s Vami prišiel do kontaktu:

 1 2 3 4 5

Návrh na zlepšenie: