MediaTech Central Europe

Drieňová 34, Bratislava 821 02

Slovenská Republika

 

Otváracie hodiny

Po-Pia: 8:00 - 16:30

+421 2 4341 7777

Telefón  

 


Mail   mediatech@mediatech.sk

SK    EN  
Jazyk

ISO 9001:2008

Certifikát

                      

Certifikáty

ozvučenie, akustika, reproduktory, zvuk

V rámci udržiavania certifikácie sme dňa 26. 9. 2012 opätovne absolvovali RECERTFIKAČNÝ AUDIT systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2008, ktorý bol realizovaný spoločnosťou Det Norske Veritas. Teší nás, že bola potvrdená zhoda s požadovanými kritériami v systéme kvality a výsledkom je potvrdenie platnosti certifikátu kvality na ďalšie trojročné obdobie. Dňa 3.10.2003 bol u nás vykonaný záverečný certifikačný audit SYSTÉMU MANAŽERSTVA KVALITY podľa medzinárodnej normy ISO 9001:2000. Certifikačný audit potvrdil zhodu s požiadavkami normy ISO 9001:2000 pre všetky činnosti, ktoré spoločnosť vykonáva. Certifikát preukazuje skutočnosť, že spoločnosť MediaTech Central Europe, a.s. so sídlom na Drieňovej 34, 821 02 Bratislava, má zavedený a certifikovaný medzinárodný systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2000.
Spoločnosť SEWA, a.s. je v poradí šiestou firmou na Slovensku a zároveň prvou slovenskou firmou bez zahraničného kapitálu, ktorá splnila podmienky zákona NR SR č. 491/2005 Z. z. a Nariadenia ES č. 761/2001 a získala osvedčenie o registrácií v schéme EMAS (Európske spoločenstvo pre environmentálne manažérstvo a audit), čím sa zaväzuje dodržiavať všetky legislatívne požiadavky z oblasti životného prostredia, hodnotiť, riadiť a znižovať všetky negatívne environmentálne vplyvy zo svojej činnosti.


ozvučenie, akustika, reproduktory, zvuk