Ambicon®

Ambicon logo

Najdôležitejšou veličinou v leteckej doprave je bezpečnosť.

Ambicon® ASCS – kontrolovací mikrofónny systém pre okolité priestorové zvuky, slúžiaci pre právne záznamy. Tento systém je naším veľkým prínosom pre prípady, kedy je potrebná rekonštrukcia kritických situácií, aby mohlo byť určené čo sa v kontrolných pozíciách stalo a čo sa musí zmeniť aby sa daným situáciám dalo predísť.

ambicon

Ambicon® ASCS je prvým kompletným a zároveň komerčne dostupným produktom pre záznam okolitých ruchov (Ambient Sound).  Zároveň je profesionálnym riešením pre aplikácie kontroly leteckej dopravy. Disponuje záznamom, ktorý je úplne samostatný od toho v oficiálnom komunikačnom systéme.