Ozvučovacie systémy

Ozvučovacie systémy pre rovnomerné pokrytie priestoru optímálnym zvukom

Zabezpečujeme realizáciu:

  • ozvučenia rôznych udalostí
  • vytvorenia projektu pre konkrétnu udalosť
  • dodávky a inštalácie zariadení
  • zaškolenia obsluhy
  • vypracovania technickej dokumentácie k projektu
ozvučovacie systémy 02

Naše ozvučovacie systémy zabezpečujú kompletné ozvučenie akýchkoľvek priestorov (ozvučenie budov, kaviarní, kongresových a koncertných sál, školiacich miestností, priemyselných budov, kostolov, nahrávacích štúdií…). Koncepcia, technické riešenie, parametre a výkon zvukového systému sú navrhnuté pre hovorené slovo, sprievodnú hudbu, ale aj ako hlavný zvukový systém pri hudobných podujatiach.

Pri projektovaní preferujeme zosúladenie estetického a dizajnového hľadiska s technickými parametrami.

Projekty pripravujeme po všetkých stránkach: dodávka zariadení, inštalácia a nastavenie všetkých zariadení. V prípade požiadavky zabezpečujeme aj servisnú údržbu a zaškolenie personálu pre manipuláciu so zvukovými zariadeniami.

Potrebujete pomôcť s inštaláciou ozvučovacieho systému?