Výučbové systémy

Dramatické zefektívnenie vyučovacích a školiacich procesov

Počítačové výučbové systémy TLS DidacNet Digital.

TLS DidacNet Digital je užitočnou nadstavbou do výučbových počítačových miestností v školách, školiacich centrách a pod. Výborne sa však uplatňuje aj v podnikovej sfére vo firmách, ktoré si priebežne školia a testujú vlastných zamestnancov. DidacNet umožňuje vzájomné prepojenie všetkých počítačov s možnosťou posielania obrazu a zvuku smerom od vyučujúceho ku študentom alebo naopak, pričom celý proces riadi vyučujúci. Výsledkom je dramatické zefektívnenie celého procesu.

Výučbové systémy

Výhody oproti konkurenčným riešeniam:

  • jednoduchá obsluha
  • jednoduchá inštalácia (až do 60 počítačov)
  • čisto hardvérové riešenie (nezávislý od operačného systému, použitej platformy a pod.)
  • zobrazovanie v reálnom čase (žiadne oneskorenia a pod.)
  • modulárne rozšíriteľný (User Hilfe Modul, Audio Moudl)
  • FullHD rozlíšenie do 1920×1080

Použité značky: TLS Communication

Príklady použitia: Trnavská univerzita

Potrebujete pomôcť s výučbovými systémami?