fbpx

Akustika

Jediná vec dôležitejšia ako cena Vášho Hi-Fi? Akustika!

Ponúkame Vám:

 • vypracovanie projektu priestorovej akustiky (bytové posluchové priestory, nahrávacie štúdiá, konferenčné miestnosti, kancelárie, priemyselné objekty a iné)
 • návrh a realizáciu akustických úprav priestorov
 • počítačovú simuláciu akustických vlastností a pokrytia priestoru zvukom pred a po aplikácii akustických prvkov
  (doba dozvuku, zrozumiteľnosť, auralizácia …)
 • návrh typu, počtu a umiestnenia reproduktorov v priestore na základe počítačovej simulácie vychádzajúcej z projektu priestorovej akustiky
Vicoustic akustika priestoru

Premýšľate nad dôležitosťou akustiky? Príďte sa pozrieť do našej posluchovej miestnosti!

Ako postupujeme pre čo najvyššiu spokojnosť našich zákazníkov?
Dôležité vstupné údaje pre riešenie priestorovej akustiky upravovaného priestoru sú vždy čerpané z pôdorysných nákresov zhotovených na obhliadke priestorov.

Pri návrhu akustický úprav vychádzame z vlastných skúseností s akustickými úpravami podobných a zložitejších priestorov a z výsledkov počítačových analýz s využitím software EASE pre akustické simulácie.

Voľbou vhodného typu, počtu a umiestnenia reproduktorov v súčinnosti s akustikou dosiahneme čo najrovnomernejšie pokrytie plochy poslucháčov akustickým tlakom a vyhovujúcu zrozumiteľnosť.

Používané značky: Vicoustic

Každý priestor má okrem reproduktorov aj svoje jedinečné akustické vlastnosti, iný charakter dozvuku a odrazov.

V čom spočíva akustika priestoru?

Princíp akustiky priestoru spočíva hlavne v zlepšovaní akustických vlastností priestorov podľa špecifických požiadaviek zákazníkov a priestorov. Pri návrhu zlepšenia akustiky zohľadňujeme existujúce vlastnosti priestoru, kedy eliminujeme nežiadúce akustické vlastnosti prvkov v priestore.

Akustika priestoru

Čo je cieľom akustiky priestoru?

Hlavným cieľom pri návrhu akustiky priestoru je Vaša spokojnosť, ktorú dosahujeme najoptimálnejším riešením zohľadňujúc priestor, účel priestoru, ale aj cenu. Podľa typu priestoru navrhujeme rôzne typy akustických obkladov a basových pascí.

 • Domáca akustika
  Akustické vlastnosti priestoru môžu byť oveľa dôležitejšie ako cena Hi-Fi zariadení nachádzajúcich sa v priestore. Tento priestor sa dá zlepšiť jednoduchým a cenovo dostupným spôsobom.
 • Optimálna doba dozvuku
  Na kvalitu posluchu v uzavretých priestoroch má veľký vplyv doba dozvuku. Pre rôzne účely využitia priestoru v nadväznosti na ich objem existuje vždy najvhodnejšia doba dozvuku, ktorú označujeme ako optimálnu dobu dozvuku.
Difúzor - akustika

Difúzne zvukové pole

Okrem už uvedenej optimálnej doby dozvuku má na akustiku miestnosti vplyv priestorové rozloženie zvukového poľa a rozdelenie smeru dopadu a odrazu zvukových vĺn, ktoré označujeme pojmom difúzia.

Difúzne zvukové pole
Absorbér - akustika

Absorpčné panely

Vďaka svojmu materiálovému zloženiu sú vhodné na tlmenie frekvencií a tým aj odrazov v širokom zvukovom spektre. Klasické izolácie z vlákien nedokážu dobre izolovať nízke frekvencie, zatiaľ čo špeciálne navrhnuté panely Vicoustic to dokážu ideálne.

Absorpčné panely

Basová pasca

V rohoch miestnosti sa kumuluje veľká časť energie basového spektra. Účelom basových pascí je eliminácia tohto akustického javu za účelom čitateľnejšieho rozoznania basových frekvencií v celkovom spektre zvuku. Basové pasce sú veľmi  vyhľadávaným a dôležitým riešením pre zdokonalenie celkovej akustiky a ich inštalácia je veľmi jednoduchá.

Basové pascce

Rozdelenie domácej akustiky

Je veľmi dôležité, akému účelu bude priestor slúžiť, čo treba zohľadniť aj pri samotnom návrhu typov akustických prvkov a ich následného rozmiestnenia, pričam základné rozdelenie je:

Hi-Fi miestnosť

Pri Hi-Fi miestnostiach je veľmi dôležité sledovať hlavne difúziu zvukových vĺn, kedy pri správne vyriešenej akustike možno dosiahnuť akustické zväčšenie priestoru. Miestnosť sa vďaka tomu oveľa viac priblíži veľkosti priestoru kde bola nahrávka nahraná.

Hi-Fi miestnosť akustická úprava
Home Cinema miestnosť

Home Cinema

Zvukové stopy vo filmoch majú svoju presnú intenzitu alebo prípadne skreslenie  za určitým účelom, čo pravdaže zohľadňujeme aj pri návrhu akustiky miestnosti s domácim kinom. Na dosiahnutie čo najväčšej presnosti záznamu sa sústredíme hlavne na absorpciu  zvuku.

Home Cinema akustická úprava
Home Cinema miestnosť

Hluk je nehudobná zmes tónov, ktoré obťažujú prípadne ohrozujú zdravie človeka.

Problémy so zvukom

Hluk je veľmi nežiaduca vlastnosť obytného, ale aj pracovného prostredia, ktorá negatívne vplýva na zdravie človeka. To následne znižuje vnútornú pohodu priestoru alebo pracovnú efektívnosť.

Odhlučnenie priestoru

Riešenie hlučného prostredia

Hlučnému prostrediu jednoducho zabránime pomocou zlepšenia akustických vlastností stien, stopov a podláh. Tieto zlepšenia sú efektívne a najmä s jednoduchou montážou.

Odhlučnenie priestoru

Produkty odhlučnenia priestorov

Akustické steny odhlučnenie

Akustické steny

Akustické steny slúžia na tlmenie hluku šíriaceho sa vo vodorovnom smere z vedľajších miestností, kedy sú často kombinované s akustickými dverami. Ponúkame niekoľko dostupných riešení akustických stien s minimálnym dopadom na rozmery miestnosti.

Akustické stropy odhlučnenie

Akustické stropy

Akustické stropy zlepšujú akustické vlastnosti už existujúceho stropu a zabraňujú šíreniu hluku z vyššieho podlažia. Ponúkame niekoľko dostupných riešení akustických stropov s minimálnym dopadom na výšku miestnosti.

Akustické podlahy odhlučnenie

Akustické podlahy

Akustické podlahy zabraňujú šíreniu hluku z nižšieho podlažia. Ponúkame niekoľko dostupných riešení akustických podláh s rôznymi variantmi povrchových úprav podlahy.

Vaše kontaktné údaje

Vaše plné meno

Váš email (povinné)

Telefón

Adresa trvalého bydliska (povinné)

Informácie o miestnosti

Dĺžka miestnosti (m)

Šírka miestnosti (m)

Výška miestnosti (m)

Povrchová úprava stien

sadrokartónbetóntehlakeramický obkladomietkainé

Povrchová úprava stropu

sadrokartónbetónodkryté nosníkykeramický obkladkovové väzníkyiné

Povrchová úprava podlahy

koberecbetónparketykeramické dlaždiceiné

Akustika priestoru

ozvenadunivé basybez basovnadmerný hlukzlá zrozumiteľnosť rečispätná väzba

Problém s hlukom

Ste zdrojom hluku?
ánonie

Zdroj hluku je z interiéru alebo z exteriéru?
interiérexteriér

Používate už niektoré akustické úpravy?
ánonie

Podrobnejší popis problému s akustikou

Načítať súbor/ nahrať usporiadanie priestoru a obrázkov/ maximálna veľkosť každého súboru 5MB

Súhlasím so spracúvaním poskytnutých osobných údajov na účely priameho marketingu. Prehlasujem, že ak mám menej ako 16 rokov, tak som požiadal svojho zákonného zástupcu (rodiča) o súhlas so spracovaním mojich osobných údajov.

KONTAKT

mediatech@mediatech.sk
Napíšte nám
+421 2 20 999 700
Zavolajte nám

CONTACT

Osobná konzultácia

Stačí si vybrať čas a my Vás kontaktujeme.

   

   

   

   

   

   

   

   

Súhlasím so spracúvaním poskytnutých osobných údajov na účely priameho marketingu. Prehlasujem, že ak mám menej ako 16 rokov, tak som požiadal svojho zákonného zástupcu (rodiča) o súhlas so spracovaním mojich osobných údajov.

KONTAKT

mediatech@mediatech.sk
Napíšte nám
+421 2 20 999 700
Zavolajte nám