Certifikáty ISO

Spoločnosť MediaTech Central Europe, a.s.  má už od roku 2003 certifikovaný systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001.

Tento rok sa okrem recertifikačného auditu podľa normy ISO 9001:2015 uskutočnil aj nový certifikačný audit podľa normy ISO 14001:2015, ktorý sa týka systému environmentálneho manažérstva.

Cieľom auditu bolo zhodnotiť efektívnosť a výkonnosť nášho systému integrovaného manažérstva  a určiť  jeho zhodu s príslušnými normami.

Byť držiteľom certifikátov od renomovanej spoločnosti DNV-GL, ktorá patrí k popredným vo svete, je pre nás záväzkom sa neustále zlepšovať,  vykonávať procesy efektívne a zvyšovať spokojnosť zákazníkov.

WordPress Lightbox