fbpx

Kariéra

Aktuálne obsadzované pozície:

Projektant – aplikačný inžinier audiovizuálnych technológií

Projektant audiovizuálnych technológií spolupracuje na príprave projektov v štádiu ich návrhu, počas realizácie projektov a po realizácii zakresľuje skutkový stav riešenia. Musí ovládať a vedieť implementovať aktuálne technológie a neustále sa vzdelávať pre použitie nových technológií.

Elektrotechnik, programátor, vývojár

Elektrotechnik navrhuje, kompletizuje a testuje zariadenia audiovizuálnej techniky a riadiacich systémov. Programuje riadiace systémy na základe požiadaviek na funkčnosť systému, dizajnuje dotykové panely. Musí ovládať a vedieť implementovať aktuálne technológie, mať skúsenosti s programovaním.

Obchodný manažér pre predaj audiovizuálnych riešení

Obchodný manažér predáva audiovizuálne riešenia na základe požiadaviek od zákazníkov. Musí mať v danej oblasti vedomosti a skúsenosti tak, aby pre zákazníka navrhol vždy najvhodnejšie funkčné riešenie na základe jeho skutočných potrieb.

Inštalačný a servisný technik

Inštalačný a servisný technik inštaluje dodávky audio-vizuálnej techniky a realizuje servisné zásahy u zákazníka alebo v našom servisnom stredisku.

Nenašli ste pre seba vhodnú pozíciu? Chcete s nami spolupracovať?

Neváhajte nás kontaktovať na kariera@mediatech.sk  a v dvoch vetách sa nám pokúste zhrnúť, prečo by sme sa mali stretnúť práve s Vami.

Spoločnosť MediaTech Central Europe dodáva audio-vizuálne technológie a integruje ich pre užívateľov tak, aby tvorili jeden funkčný celok. Spolupracujeme priamo s poprednými svetovými výrobcami a preto sme kompetentní našim zákazníkom prinášať vždy riešenie, ktoré spĺňa ich požiadavky.

Neustále rozširujeme náš tím o šikovných, tvorivých a zodpovedných ľudí, ktorí chcú odborne rásť, pracovať v priateľskom kolektíve a spoločne dosahovať ciele.

Projektový manažér pre audiovizuálne technológie

Projektový manažér spolupracuje na príprave projektov v štádiu ich návrhu, následne zabezpečuje realizáciu projektov, koordinuje jednotlivé činnosti tak, aby bol projekt odovzdaný v dohodnutom termíne a predpísanej kvalite.

Marketingový a PR manažér

Marketingový a komunikačný manažér zabezpečuje a zodpovedá za komunikáciu spoločnosti a jej aktivít všetkými efektívnymi komunikačnými kanálmi. Pripravuje plán komunikácie a po schválení zabezpečuje jeho plnenie. Vedie tím tvorivých ľudí. Všetko s nadšením a úsmevom.

odborná konzultácia
odborná konzultácia Odborná konzultácia