fbpx

Evakuačné systémy

Spoľahlivý a certifikovaný požiarny a evakuačný rozhlas je dôležitou súčasťou každého kongresového centra, hotela, športoviska, štadióna, firmy, nákupného centra, výrobnej haly či akéhokoľvek priestoru, kde sa zdržujú ľudia.

Evakuačné systémy zabezpečujú včasné informovanie návštevníkov, resp. zamestnancov pred prichádzajúcim nebezpečenstvom – pred požiarom a umožňujú včasnú evakuáciu osôb z ohrozených priestorov. Pri navrhovaní činnosti požiarneho evakuačného rozhlasu sa spoľahnite plne na našu kompetenciu a  dlhoročné skúsenosti, pretože od správnej činnosti tohto riešenia závisí zdravie a životy ľudí.

Evakuačné systémy umožňujú adresne smerovať správy do dotknutej časti objektu, riadiť evakuáciu osôb s ohľadom na bezpečné opustenie nebezpečnej časti objektu. Evakuačný rozhlas musí zaistiť, aby hlásenie počul ten správny človek v správnu chvíľu. Hlásenie musí byť zrozumiteľné s dostatočnou hlasitosťou.

K zaisteniu pokrytia širokého spektra požiadaviek používateľov dodávame kompletný sortiment produktov potrebných k realizácii optimálneho riešenia.

  • informovanie návštevníkov objektov o nutnosti opustiť objekt v prípade ohrozenia zdravia a života, či ujmy na majetku
  • profesionálny evakuačný a požiarny rozhlas spĺňajúci všetky normy pre núdzové zvukové systémy
  • najmodernejší systém komunikujúci s požiarnou ústredňou

Potrebujete pomôcť s projektom?

Dodávatelia technológií

odborná konzultácia
odborná konzultácia Odborná konzultácia