fbpx

Nahrávanie zasadaní – rozhodcovské súdy

V našom portfóliu služieb nájdete aj komplexné zabezpečenie audio technológií pre pojednávacie miestnosti rozhodcovských súdov. Profesionálne vybavíme jednotlivé pojednávacie miestnosti tak, aby bolo možné dôkladne zachytiť celý priebeh pojednávaní.

Rozhodcovské súdy

Okrem návrhu a dodania príslušných audio zariadení (od mikrofónov až po mixážny pult, prostredníctvom ktorého je audio sústava ovládaná a ktorý umožňuje aj úpravu zvukovej nahrávky) zabezpečíme aj ich rozmiestnenie a inštaláciu v pojednávacej miestnosti tak, aby sme naplno využili potenciál celého systému nahrávania.

Precízny zvukový záznam z priebehu pojednávania má následné využitie nielen pri príprave, oprave alebo doplnení zápisníc z pojednávaní, ale aj pri písomnom vyhotovovaní rozsudkov a iných rozhodnutí rozhodcovského súdu.

  • dodávame komplexné zabezpečenie audio technológií pre pojednávacie miestnosti rozhodcovských súdov
  • precízny zvukový záznam má nenahraditeľný význam
  • vďaka našim projektom je možné dôkladne zachytiť celý priebeh pojednávaní

Potrebujete pomôcť s projektom?

Dodávatelia technológií

odborná konzultácia
odborná konzultácia Odborná konzultácia