fbpx

Speech to text server

Analytická metóda speech to text je prevod hlasu do textu a preklad do cudzieho jazyka. Speech to text server má nezastupiteľnú úlohu na športoviskách a akýchkoľvek verejných priestranstvách a podujatiach.

Speech to text

Slúži na zaistenie bezpečnostihlásenia dôležitých správ na zabezpečenie správneho chodu na športovisku. Umožňuje preklad do akéhokoľvek jazyka, čím sa zabezpečí preklenutie jazykových bariér. Server jednoducho vami napísaný text preloží do zvoleného jazyka a verejne vyhlási.

  • prenos textu na reč a preklad cudzieho jazyka
  • aktuálne hlásenia v cudzom jazyku
  • zabezpečenie bezpečnosti na športovisku aj pre zahraničných návštevníkov

Potrebujete pomôcť s projektom?

Dodávatelia technológií

odborná konzultácia
odborná konzultácia Odborná konzultácia