fbpx

Súdnictvo

Použitie moderných komunikačných technológií je dôležité aj v súdnictve. Ich využitie je vo viacerých krajinách štandardom.

Medzi riešeniami, ktoré spoločnosť MediaTech Central Europe, a. s. ponúka svojim zákazníkom, patria aj audio projekty využiteľné pri zaznamenávaní priebehu súdnych pojednávaní.

Súdníctvo

Audio zariadenia a komplexné systémy na mieru od spoločnosti MediaTech Central Europe, a. s. umožňujú nielen precízne zachytenie priebehu pojednávania, ale prostredníctvom intuitívneho ovládania aj riadenie, resp. vedenie priebehu pojednávania s ohľadom na vyjadrenia jednotlivých strán.

Samozrejmosťou pri týchto zariadeniach je možnosť jednoduchého a rýchleho exportu zvukovej nahrávky do informačného systému súdu, čím sa umožní jej následne využitie v rámci činnosti súdu (napr. jej sprístupnením stranám konania, ak o to požiadajú a pod.).

Moderné technológie podporujú maximálny zber informácií. Komunikačné technológie sa môžu využívať napr. pri vykonávaní dôkazov, najmä prostredníctvom video-konferencieaudio-konferencie. Súd môže so súhlasom účastníkov konania uskutočniť ústne pojednávanie prostredníctvom video-konferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie.

Sudcovia a mnohí úradníci využívajú napríklad videokonferencie, AV technológie môžu zefektívniť procesné úkony, ako sú výsluchy s obvinenými, či svedkami.

  • audio zariadenia a komplexné riešenia na mieru umožňujú zachytenie priebehu pojednávania i jeho riadenie
  • moderné technológie podporujú maximálny zber informácií
  • AV technológie zefektívňujú procesné úkony, ako výsluchy s obvinenými či svedkami

Potrebujete pomôcť s projektom?

Dodávatelia technológií

odborná konzultácia
odborná konzultácia Odborná konzultácia