fbpx

Aktuality

Všetko, čo by ste mali vedieť o video-konferenciách

Videokonferenčné systémy predstavujú jediný nástroj pre spoluprácu na diaľku, ktoré poskytuje rovnaké možnosti ako má osobné „face to face“ stretnutie.

Videokonferencia je v súčasnosti už bežný a pravidelne používaný operatívny a moderný spôsob komunikácie, ktorý sa stále častejšie využíva v množstve oborov. Pri videokonferenčnom spojení sa prenáša nie len obraz (video) a zvuk (audio), ale účastníci si počas videokonferencie môžu vymieňať taktiež dáta.

Biamp Devio

Hlavné výhody videokonferencie:

 • Významná úspora času a nákladov a odbúranie rizík spojených s cestovaním
 • Možnosť riešiť svoju prácu a schôdzky okamžite z pohodlia svojej kancelárie, z domova alebo na cestách
 • Odbúranie potreby mať pracovníkov na jednom mieste, môžu byť efektívnejšie rozmiestnený kdekoľvek
 • Zrýchlenie rozhodovacích procesov,reakcií na zmeny v trhovom prostredí
 • Okamžité riešenie problémov a krízových situácií prostredníctvom operatívne zvolaných porád
 • Efektívnejšia spolupráca v tíme
 • Rýchlejšie, kvalitnejšie a efektívnejšie riadenie
 • Zodpovedný prístup k životnému prostrediu a k ekológii (zníženie emisií CO2)

Používanie moderných videokonferenčných systémov so sebou prináša zásadnú časť prirodzenej medziľudskej komunikácie, ktorá u iných komunikačných nástrojov, ako je telefón, email, chat, sms alebo bežné webové konferencie, úplne chýba.

Biamp Deviio

Čo tvorí prirodzenú medziľudskú komunikáciu a aké jej zložky poskytuje používanie videokonferencií?

 • 55 % správanie a reč tela
 • 38 % hlas a jeho intonácia
 • Iba 7 % slovný prejav

Výsledkom je, že až 80 % medziľudskej komunikácie je neverbálneho charakteru. Výskumy ukazujú, že ľudia majú tendenciu preceňovať význam slov a stavať ich význam nad ostatné.

Bolo by chybou myslieť si, že videokonferencie sú len pre veľké firmy alebo veľké zasadačky. Aj riešenie pre menšie zasadacie miestnosti zaistí najvyššiu kvalitu videokonferencie a pritom si nevyžaduje vysoké náklady ako vybavenie pre väčšie zasadacie miestnosti.

Zdielanie článku:
odborná konzultácia
odborná konzultácia Odborná konzultácia