Kariéra

obchodný manažér

Obchodný manažér pre predaj audiovizuálnych riešení

Obchodný manažér predáva audiovizuálne riešenia na základe požiadaviek od zákazníkov. Musí mať v danej oblasti vedomosti a skúsenosti tak, aby pre zákazníka navrhol vždy najvhodnejšie funkčné riešenie na základe jeho skutočných potrieb. [...]

Read More...

projektant

Koordinátor riadenia inštalácií audiovizuálnych technológií

Koordinátor riadenia inštalácií audiovizuálnych technológií spolupracuje na príprave projektov v štádiu ich návrhu, počas realizácie projektov a po realizácii zakresľuje skutkový stav riešenia. Musí ovládať a vedieť implementovať aktuálne technológie a neustále sa vzdelávať pre použitie nových technológií. [...]

Read More...

elektrotechnik

Elektrotechnik, programátor, vývojár

Elektrotechnik navrhuje, kompletizuje a testuje zariadenia audiovizuálnej techniky a riadiacich systémov. Programuje riadiace systémy na základe požiadaviek na funkčnosť systému, dizajnuje dotykové panely. Musí ovládať a vedieť implementovať aktuálne technológie, mať skúsenosti s programovaním. [...]

Read More...

inštalačný technik

Inštalačný a servisný technik

Inštalačný a servisný technik inštaluje dodávky audio-vizuálnej techniky a realizuje servisné zásahy u zákazníka alebo v našom servisnom stredisku. [...]

Read More...

WordPress Lightbox