prismsound_sk

Prism Sound

Spoločnosť Prism Sound už viac ako 30 rokov dodáva úspešné vysoko kvalitné analógové a digitálne štúdiové produkty. Spoločnosť Prism Sound bola pôvodne založená ako poradenská spoločnosť v oblasti výskumu a vývoja, ktorá vyvíjala návrhy pre profesionálne a spotrebiteľské zvukové spoločnosti. V súčasnosti vyrába Prism Sound svoje vlastné špičkové produkty na záznam a mastering, ako aj zvukové testovacie a meracie zariadenia a sieťové zvukové záznamové systémy.

WordPress Lightbox
Phone