Univerzita J. Selyeho, Komárno

Univerzita J. Selyeho je jedinou vysokou školou na Slovensku, ktorá prioritne vyučuje v maďarskom jazyku. Aj napriek tomu, že sa na univerzite vyučuje v maďarčine, sa veľký dôraz kladie na to, aby študenti ovládali terminológiu aj v slovenskom a anglickom jazyku. Univerzita je otvoreným typom vysokej školy, v ktorej sa uplatňujú multikultúrne princípy vzdelávania. Ročne na univerzite študuje asi 2500 študentov. Univerzita poskytuje vzdelanie v pedagogických, teologických a ekonomických odboroch.

V priestoroch UJS sa nachádza aj konferenčné centrum, ktoré je priestorom na realizáciu významných podujatí univerzity. Konferenčné centrum je zložené z viacerých miestností, ktoré si vyžadujú kvalitné zvukové zabezpečenie. Aj Univerzita J. Seleyeho sa pridala do radu ďalších slovenských univerzít, ktoré zabezpečenie kvalitného zvuku zverili do rúk spoločnosti MediaTech.

Zaujal vás
tento projekt?

Chceli by ste meeting room, smart room alebo iné audiovizuálne riešenie pre vašu firmu, či kanceláriu? Inšpirujte sa našimi úspešnými projektami a využite možnosť konzultácie s nami. Navrhneme riešenie, dodáme a nainštalujeme zariadenia a zaškolíme personál. My – MediaTech sa postaráme o vaše projekty od začiatku až do konca presne na mieru, podľa vašich požiadaviek.

WordPress Lightbox